25% έκπτωση σε ΚΑΘΕ δεύτερο προϊόν με κωδικό: LELOSI25 Καλοκαιρινό κύμα εκπτώσεων: βουτήξτε στο καλοκαίρι ☀️ Κάντε αγορές για πάνω από 100 ευρώ και θα προσθέσουμε ένα 🎁δώρο - ένα LELOSI λουράκι τηλεφώνου στην παραγγελία σας!🎁

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η περίοδος εγγύησης για το αγορασμένο προϊόν είναι ένα έτος και ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης. Για τη διεκδίκηση της εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής εγγυάται δωρεάν διόρθωση ελαττωμάτων που προκύπτουν από σφάλματα υλικού ή κατασκευής, είτε μέσω επισκευής είτε αντικατάστασης του προϊόντος. Εάν δεν είναι δυνατή η επισκευή ή η αντικατάσταση, θα επιστρέψουμε την τιμή αγοράς. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης, ενημερώστε μας μέσω email στο info@lelosi.gr.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ανωτέρα βία, ατυχήματα, απρόβλεπτα συμβάντα (πυρκαγιά, κεραυνός κ.λπ.), ακατάλληλη χρήση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή ακατάλληλη μεταφορά ή αποθήκευση του προϊόντος. Η εγγύηση δεν ισχύει επίσης σε περίπτωση κακής χρήσης του προϊόντος, μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ασφαλείας, μη τήρησης των οδηγιών συντήρησης του προϊόντος ή σε μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση του προϊόντος.

Η φυσιολογική φθορά του προϊόντος (γρατσουνιές, εκδορές, λεκέδες κ.λπ.) δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η εγγύηση δεν αποκλείει τα δικαιώματα του καταναλωτή που απορρέουν από την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του προϊόντος.

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία παράδοσης. Εάν οι επισκευές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός 60 ημερών, θα αντικαταστήσουμε το προϊόν ή θα επιστρέψουμε την τιμή αγοράς με τη συγκατάθεσή σας. Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται για τη διάρκεια της επισκευής σε κάθε περίπτωση.

Η εταιρεία Uvecto d.o.o. υποχρεούται να παρέχει σέρβις και ανταλλακτικά για περίοδο 3 ετών μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
Uvecto d.o.o.
Kovinarska cesta 4
1241 Kamnik
Σλοβενία
info@lelosi.gr